البرز , کرج،عظیمیه میدان مهران جنب بیمارستان تخت جمشید ساختمان کوروش طبقه ۶ واحد ۶۰۴

۰۲۶۳۲۵۰۲۲۲۱