البرز , کرج , چهارراه طالقانی , کنارزیرگذر , برج ارم , طبقه ششم – واحد ۴

۳۲۲۶۵۵۳۲ و ۳۲۲۶۵۷۲۸